Jaké znám techniky na zónách

27. listopadu 2007 v 22:33 | by KaTachyon |  Agility
Zónové překážky jsou v jistém směru oproti všem ostatním výjimečné. Slalom se dá učit mnoha způsoby, ale výsledek je vždy stejný - pes vbíhá s první tyčkou po levé straně, vybíhá s poslední tyčkou po pravé straně. Kruh se skáče vždy uprostřed, skokovka se nedá překonat jinak než skokem přes tyčku. Na zónách váš pes také musí trefit dva barevné obdélníčky, ale dvěma velmi rozdílnými způsoby - buď zónu plynule proběhne, nebo se na ní zastaví.

Edit 21. 3. 2008

Nedoporučované techniky

Jsou většinou takové, kde je nutná přímá asistence psovoda nebo nějaké pomůcky, aby pes zónu trefil. Stačí, aby rozhodčí postavil zónovku na konec rovinky, nebo obtočil okolo zóny tunel. Většinou navíc bývají pomalejší, protože pes na psovoda čeká. Cokoliv budete na zóně opakovat - ukazování, bránění, oblouky - se pro psa stane povelem pro vykonání zóny a pokud povel chybí, je jen náhoda, zda pes zónu trefí. Uvedu několik takových provedení, které znám.

Blokování cesty ze zóny vlastním tělem
Psovod se před zónu postaví čelem ke psu a vlastním tělem mu tak brání ze zóny odejít. Může to fungovat, pokud je pes zvyklý jít přímo do psovoda, ale některým psům to může vadit natolik, že skočí zónu bokem. Není to příliš časté, většinou to můžete na závodech vidět v kombinaci s frontcrossem, ale vrylo se mi to nesmazatelně do paměti, když na jedněch závodech se borderka rozhodla, že nezastaví, proběhla psovodovi plynule pod nohama a pokračovala si v trati sama.

Ukazování na zónu, vedení
Skoro pokaždé, když vidím někoho ukazovat, tak mu pes zónu skočí. Rychlé psy může ruka znejistět a rozhodnou se psovodovi uhnout, nebo skočí přímo ukazující ruku. Tento způsob může fungovat jen u velmi pomalých psů. Něco jiného je vedení za rukou, kdy je psovod před psem a rukou, ve které má na tréninku pamlsek, psa svede až na konec zóny. Velmi často tenhle způsob uvidíte u malých psů, ale psovod musí mít rychlé nohy a opět nesmí okolo zóny nic překážet. Každé ukazování nebo vedení na zóně psa spíše ruší od úkolu, na který se musí soustředit - šlápnout na zónu. Jak pro psovoda, tak pro psa je náročné zkoordinovat v rychlosti pohyby a zároveň neztratit kontakt s tratí.

Chytání psa na zóně
Naprosto špatná technika. Nejen, že psa neučí vůbec nic o tom, co má na zóně dělat, protože se s ním fyzicky manipuluje a po něm samotném se nic nechce, ještě to může některé psy dovést k takovému odporu a nejistotě, že začnou zónu skákat, jen aby ji měli co nejrychleji za sebou. Pokud je navíc pes v tréninku na chytání závislý, jakmile jednou na závodech zjistí, že je volný, bude bez zón úplně. Pes se musí naučit na parkuru přemýšlet a sám se ovládat, aby mohl s radostí trénovat i úspěšně závodit.

Pamlsky nebo hračky za zónou
Pes překážku překonává ve větší rychlosti, protože ví, že ho na konci čeká odměna. Závislost na hračkách pak ale může opět vést k tomu, že se provedení zóny na tréninku a na závodech bude radikálně lišit. Je třeba psa naučit překonávat rychle zónu kvůli odměně, i když odměna sama není fyzicky přítomná. Jsem pro používání odměn na konci zóny v začátku tréninku právě kvůli rychlosti překonání překážky, ale je to jen začátek metody, ať už sbíhané nebo zastavované, rozhodně by tak neměl vypadat finální výsledek závodícího psa.

Rychlé, nezávislé zóny

Ideální zóna by měla být rychlá a pes by ji měl dokázat předvést nezávisle na psovodovi. Zní to prostě, ale asi každý potvrdí, že to je dřina a ne vždy je korunována úspěchem. Žádná jiná překážka se tak často nepřeučuje. Proč? člověk si může vybrat jednu metodu, pracovat na ní, ale pak najednou zjistí, že psa neuběhne, že pes není schopný zónu udělat i na závodech, že je na zóně čím dál zmatenější a pomalejší. Mít perfektní zóny není otázka týdnů, ale měsíců učení a let procvičování, ať už zvolíte jakoukoli metodu. Sama teď zóny přeučuji a chtěla bych se podělit o několik metod, které se mi zamlouvají a myslím, že splňují obě podmínky, jak rychlost, tak nezávislost.

Zastavované zóny

Popis: Pes může na zóně zastavit v pozici two-on-two-off, tedy s předními packami na zemi a zadními na zóně ve stoje, sedu nebo lehu. Někdy bývá součástí 2on2off pozice i dotyk země čumákem psa. Pes na zóně většinou čeká na slovní povel psovoda, že může pokračovat. Dále se pes může zastavit celá na zóně nebo celý pod zónou (four on the floor), nebo jen s jednou nohou na zóně (one rear toe on).
Argumenty pro: Psovod má nad zónou větší kontrolu. Pes na zóně zpomalí, tudíž je jednodušší ho potom otočit. Pro psa je většinou celkem jasně pochopitelné, co se po něm chce. Psovodům často vyhovuje, že mají pár setin na nabrání sil k dalšímu běhu.

Argumenty proti: Zóna bývá pomalejší. Nevhodně naučená a nevhodně prováděná může vážně škodit zdraví psa. Pokud psovod pouští psa ze zóny dříve, než se zastavil v naučené pozici, může ji pes přestat dělat. Některé psy zastavování na parkuru irituje. Pokud se pes místo na zóně zastaví pod zónou, tým je diskvalifikován za přerušení práce psa na parkuru. To samé platí, když je pes naučený zpátky na zónu nacouvat.

Julie Daniels

Typ: Zastavení předními packami na zóně (popřípadě se dá analogicky použít i na jakoukoli jinou pozici).

Pomůcky: Placatý target, nastavitelné překážky.

Průběh učení: Pes je nejprve naučený běžet a šlápnout přední packou na target, kulaté víčko od čehosi, s průměrem přibližně 15 cm. Za to se mu klikne a dá odměna. Poté se dá target nad poslední příčku na snížené kladině, pes se přivede z boku těsně před target a nechá ho, ať šlápne na target. Postupně se přivádí dál a dál od targetu a musí k němu sám doběhnout a šlápnout. Odstranění targetu probíhá tak, že se dá až kus za kladinu, pes se z kladiny vyšle k targetu, ale klikne se právě v okamžiku, kdy má packu nad poslední příčkou zóny. Časem pes přijde na to, že nemusí doběhnout až k targetu, aby získal klik a pamlsek a za "target" bude považovat místo nad poslední příčkou, kam doběhne a zastaví se. Postupně se kladina zvyšuje a psovod učí psa nezávislosti na svém pohybu.

Target se dá dát samozřejmě kamkoliv, i pod kladinu, takže pes bude zastavovat v 2on2off.
Jako target se dá použít i oblouk - pes se naučí zastavit v určité pozici pod obloukem - v 2on2off na zóně, lehnout na zemi... Odstranění je pak podobné jako dotykový target - oblouk se dá dál.

Elicia Calhoun

Typ: Zastavení v pozici two-on-two-off víceméně v lehu.

Pomůcky: Prkno trochu delší než zóna na kladině.

Průběh učení: Překážky a pozice na zóně se učí zvlášť. Pes přebíhá áčko/kladinu, kde za zónou leží miska s pamlsky tak, aby se u ní pes zastavil přibližně v pozici 2on2off. Mimo překážky se pak pes učí chodit na prkno, posléze si na něm lehat, až si dokáže lehnout s předníma nohama na zemi a zadníma na prkně. Oba prvky se pak spojí, když se prkno položí na zónu. Pes se pak postupně učí na prkno sbíhat a zaléhávat tam s předními packami na trávě. Tím, že se pes od začátku učí dobíhat bez zpomalování až na konec překážky a na prkně si umí rychle lehnout, pak pes nezpomaluje ani na zónách. Překážky se učí nejdříve snížené a formou backchainingu - nejdříve se naučí výsledné chování (zastavení na zóně) a až pak způsob, jak se k němu dojde (pes se staví výše a výše nad zónu, dokud neumí překonávat celou překážku).

Linda Mecklenburg (edit 13. 11. 2008)

Typ: Zastavení v pozici one-rear-toe-on, kdy se pes dotýká zóny jen částí jedné packy (popřípadě i obou).

Pomůcky: Prkno, clicker

Průběh učení: Cílem je naučit psa, aby přeběhl pokud možno celou zónu a zastavil se tak, aby se dotýkal zóny jen na samém konci, buď jednou, nebo oběma packami. Pes se tak místo zastavení předních nohou soustředí na to, aby zůstal v kontaktu se zónou. Výhodou je to, že pes běží delší dobu, než při klasickém zastavení v 2on/2off a nenamáhá zastavením přední nohy, nevýhodou naopak to, že mladý nezkušený pes zónu snadno přelétne. Psovi je při učení klikáno za to, že vleze na prkno položené na zemi, poté za to, že na něm zůstává. Aby pochopil, že se má soustředit na zadní nohy, Linda psa ze zóny svede, načež proti němu hned vykročí, takže pes couvne zpět na zónu, za což mu je kliknuto a je odměněn. Pes se dál učí na prkno jen nacouvat (je jedno, zda na konec nebo uprostřed), aby se upevnilo vnímání pouze zadních nohou, první pokusy dělá na vodítku tak, že pes na zónu dosáhne jen zadníma nohama.

Susan Garrett

Typ: Zastavení na zóně v pozici 2on2off, pes se čumákem dotýká země mezi svýma předníma nohama. Tím by při brzdění měl pes přenášet váhu na zadní nohy a méně tak namáhat ramena a lokty.

Pomůcky: Kolečko nebo čtvereček plexiskla (target), schody, nastavitelné překážky.

Průběh učení: Pes se nejprve učí dotýkat se čumákem průhledného kolečka nebo čtverečku plexiskla (target), které člověk drží v ruce. Postupně se target položí na zem a pes se ho učí dotýkat ve všech možný prostředích. Časem se target položí pod schody a pes se na schody postaví tak, že stojí předníma nohama dole, zadníma na prvním schodě, target má mezi předníma nohama. Když se dokáže rychle dotýkat targetu, pomalu se target odstraní a pes se umí dotýkat čumákem země mezi svýma předníma nohama. Postupně se pes nechává sbíhat po schodech k targetu z větší a větší výšky. Pak se stejný postup opakuje na zónovkách.

O nose targetu jsem psala zde, nebo pak v seriálu, jak nám jde nose target s Wayem.

Fiona Huls (edit 13. 11. 2008)

Popis: Zóna Four on the Floor v leže za zónou. Pes celou zónu sbíhá a povel pro další běh může zaznít ještě před zalehnutím, takže časová ztráta nemusí být velká.

Pomůcky: Průhledný target, nastavitelné překážky.

Průběh učení: Nejprve je potřeba psa naučit dotýkat se na povel targetu v různých situacích a prostředích. Fiona Hulse začíná s nízkým áčkem. Target pro zalehnutí by měl být umístěný od zóny asi na délku těla. Nejprve je potřeba ukázat psovi, kde je target a opakovat chování, které má pes předvádět (např. tedy ležet s čumákem na targetu mezi předníma nohama). Postupně pes pak pes pouští z větší a větší vzdálenosti po zóně k targetu, odměňuje se nejprve co nejpřesnější provedení, pak se zvyšují kritéria i co se týká rychlosti a nezávislosti. Postupně se zóny zvyšují do standardní výšky a trénuje se provedení psa i při pohybu psovoda před psem, za ním nebo bokem.

Sbíhané zóny

Popis: Pes zónu proběhne pes zastavování, skákání nebo váhání, zatímco se jí dotkne jednou nebo více packami. Pro některé psy je to přirozený způsob, zejména pro malá plemena.

Argumenty pro: Sbíhané zóny jsou v porovnání se zastavovanými podstatně méně zdraví škodlivé, pes nenaráží na zem více, než při prostém běhu. Většina psů si běhání užívá více než zastavování. Sbíhané zóny jsou rychlejší, zvláště, když umí pes pak prudce zatočit. Pokud neumí, může v pasti za kladinou ztratit. Po psovi na závodech chcete stejné zóny jako na tréninku, takže ho nemate příliš rychlé pouštění ze zón.

Argumenty proti: Pes musí být fyzicky fit, protože sbíhané zóny vyžadují mnoho opakování a to v co nejvyšší možné rychlosti. Na psovoda jsou náročné v tom, že vždy musí přesně vědět, jaký krok po psovi chce a systematicky ho odměňovat a chyby naopak neupevňovat. Nácvik sbíhaných zón je většinou komplikovanější a trvá déle, proto musí být psovod trpělivý. Ne každý pes se pro sbíhané zóny hodí, musí se umět soustředit i v běhu a musí rozumět clickeru na 100%, aby bylo možné označit přesný krok. Zároveň musí být sebejistý, aby se nebál rozeběhnout, psovod musí umět psa patřičně povzbuzovat k tomu nejlepšímu výkonu.

Silvia Trkman

Popis: Pes se na zóně naučí držet takový krok, aby se dokázal dotknout zóny packou.

Pomůcky: Prkno delší než zóna, různě nastavitelný podstavec, o který se dá prkno opřít a pes se na něm dokáže otočit, různě nastavitelné překážky.

Popis: Pes se učí běhat přes prkno delší než zóna, za ním v dostatečné vzdálenosti leží miska s pamlsky, aby pes nezpomaloval na zóně a když pes běží po konci prkna, klikne se mu. Postupně se prkno dá na různě vysoký podstavec, pes se nechá vyběhnout nahoru a seběhnout v plné rychlosti dolů, kliká se za krok na konci a pár metrů za prknem je odměna. Prkno se pomalu zdvihá vždy tak, aby pes nezačal skákat a chápal, že se má držet dole. Když je úhel mezi prknem a zemí stejný jako u kladiny, pes se pak učí běhat na kladině (stále na konci miska, stále se kliká za správný krok). Postupem času se odstraní miska (nahradí se překážkou) i klikání.

Podrobnou Silviinu metodu najdete na jejích stránkách www.silvia.trkman.net. O český překlad si můžete napsat mně (KaTachyon@seznam.cz).

Ali Roukas-Canova

Popis: Pes je naučený proběhnout zónu tak, aby se vždy dotkl jejího určitého místa, předem naučeného.

Pomůcky: Target (Touch Board), oblouk, stride regulator (taková věcička, co vypadá třeba jako obrácený truhlík od květin, která se dá za vrchol áčka a nutí tak psa natáhnout krok tak, aby dopadl nad zónu a dalším krokem pak trefil zónu), nastavitelné zónovky.

Průběh učení: Pes se zvlášť učí dotýkat se tagetu oběmi předními packami a přebíhat zónové překážky v maximální rychlosti za pomoci oblouků (aby si pes nezvykl na zóně skákat) a regulátoru kroku na áčku. Nejdříve se naučí probíhat obloukem, teprve pak se zkombinuje se zónovkami. Pro nácvik targetu je lepší použít menší pro kladinu (10 x 12 palců). Nejdříve si člověk klekne na zem, target si položí na kolena a když se pes chce dostat k psovodovi a dotkne se oběmi předními desky, je pochválen a odměněn. Postupně se učí k targetu běhat ze všech možných stran, zatímco psovod buď stojí, běží vedle, přivolává psa nebo ho na target vyšle a běží jinam... Ještě dříve, než se target spojí se zónou se na něm učí všechno možné vedení a návaznost na překážky. Pes se musí dotknout targetu, když skočí překážku nebo zatímco běhá mezi dvěma tunely co "C" naproti sobě. Až když pes všechna možná cvičení s targetem zvládá, target se položí na zónu a backchainingem se pes učí doběhnout k targetu a šlápnout na něj. I s pouhou zónou se dá dělat mnoho cvičení, kdy si pes upevňuje místo, kam má šlapat. Při odstraňování targetu ne nejdříve použije target se stejnou barvou, jakou má zóna a nakonec se nepoužívá target žádný, přesto má mít pes zafixované místo, kam skládat tlapy. Při každém novém cvičení s targetem (na místě, mezi překážkami, na zóně) se nejdříve odměňuje pamlsky u targetu a podporuje se zastavení na targetu, poté se házením hračky dopředu nebo miskou s pamlsky daleko od zóny procvičuje plynulý běh.

Něco o autorech metod

Metody Julie Daniels jsem viděla na jejím DVD Agility Fix It, kde popisuje, jak se dají přeučit nefungující zóny a slalom na rychlé a spolehlivé. Její metoda se mi líbí jako relativně rychle naučitelná a relativně rychle pochopitelná jak pro psa, tak pro psovoda. Pes na jejím videu skutečně dokázal na povel pro doběhnutí na zónu zrychlit.
Julie Daniels byla v 80. letech 20. století jedna z průkopníků agility v Americe a stala se jedním z prvních amerických rozhodčích v 1989 (to jsem se prosím narodila :-)). Ve družstvech dvakrát vyhrála zlatou medaili na MS IFCS. V Americe se rovněž úspěšně účastní vrcholových šampionátů. Její stránky: White Mountain Agility.

Elicie Calhoun se svým australským ovčákem se za americký tým účastnila pětkrát mistrovství světa FCI, jednou s bronzovou a jednou se zlatou medailí ve družstvech. Zároveň získala titul MACH 6 a v roce 2003 se stala národním šampionem AKC. V současnosti vede školu ve Washingtonu, jak se můžete dočíst na stránkách Waltzing Paws.

Linda Mecklenburg na amerických i mezinárodních závodech získává pravidelně umístění se svou border collií Awesome (současník Buzze Susan Garret, Susan si málem pořídila jeho, ale nakonec ho přenechala Lindě), získala dohromady 12 nejvyšších titulů Master Agility Champion, tři roky za sebou se umístila na stupních vítězů na mistrovství USA, v roce 2001 se stali nejlepším týmem na MS FCI 2001, když vyhrála zlatou medaili ve družstvech a umístili se osmí v jednotlivcích. V závratné kariéře postupuje i s mladším psem Stellarem (9 x MACH, pravidelné nominace na mistrovství světa). Její stránky se zajímavými články jsou Awesome Paws.

Susan Garrett, jedinečná a fascinující Kanaďanka, která ať už provozuje se svými psy flyball, obedience nebo agility, dělá vše s chutí a osobitým stylem. Je výtečná závodnice, od roku 1996 nasbírala 16 národních titulů v sedmi různých výškových kategoriích. Každý z jejích psů vyhrál minimálně dvě národní nebo mezinárodní mistrovství... A tak nějak to pak vypadá s flyballem a obedience. Susan je ale především výtečná trenérka, která rozumí všem typům psů a svoje vědomosti se snaží předat dál v přednáškách, článcích, knihách a DVDčkách. Více se můžete dozvědět na stránkách její školy Say Yes Dog Training.

Fiona Hulse patří mezi britské závodnice, trenérky a rozhodčí. Úspěch mají jak její psi, tak tréninkoví svěřenci a téměř všechen volný čas tráví správou nejrozšířenějšího diskusního fóra v UK. Vede klub Agility Addicts a Agility Addicts Forum.

Silvia Trkman je naprosto originální Slovinka, které si na mistrovství světa musí každý všimnout především díky fantastické pyrenejské ovčačce La, jednomu z nejlepších psů v kategorii medium. Agility se věnuje od roku 1992 a od roku 1997 se každoročně kvalifikuje na mistrovství světa (se třemi různými psy), přičemž se stala dvakrát po sobě mistryní, když s La vyhráli jak agility, tak jumping, dohromady vyhrály na MS sedm běhů. Tak jako kdysi zóny Christie Charpentier, tak i sbíhané zóny Silvie probouzejí v závodnících obdiv a závist, ale nejsou to jen zóny, co má Silvie na parkuru zvládnuté bez problémů. Jejím hlavním kritériem úspěchu je maximální rychlost s nutnou soustředěností, jak se můžete často dočíst na jejích stránkách LoLaBu Land.

Ali Roukas-Canova má jedny z nejrychlejších zón v Americe a daří se jí touto metodou učit nejrůznější typy psů. Od roku 1993 závodí v agility s nejrůznějšími plemeny, posledních pět let se pravidelně dostává do finále AKC i USDAA národních soutěží. Ona a její manžel Joe Canova vlastní v New Jersey Mountain Freeks Dog Agility Club a veškerý svůj čas věnují trénování tam nebo přednáškám napříč Amerikou.

Videa na Agifóru

Nudila jsem se, tak jsem prolézala YouTube a hledala zajímavá videa se zónami. Kdysi jsem narazila i na jedno s houpačkou, kdy pes na zóně zalehával a tak ji přirážel k zemi, aniž by namáhal jen přední nebo zadní nohy, kdybyste na to video narazili, budu ráda, když sem hodíte odkaz.

Edit 13. 11. 2008 - doplněny metody Fiony Hulse a Lindy Mecklenburg.
Edit 21. 3. 2008 - odkaz na videa na Agifóru.
 

27 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (726)
Zobrazit starší komentáře

701 BeverlyIroda BeverlyIroda | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 0:38 | Reagovat

Модная женская одежд из Европы по низким ценам
Купить можно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Доставка в любую точку России
Принимаем все виды оплаты
Индивидуальных пошив платьев
http://cherryblossomsdress.ru/

702 robertbz69 robertbz69 | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 23:53 | Reagovat

My creative website:
http://carmen.go.telrock.net

703 opalbx3 opalbx3 | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 18:26 | Reagovat

My novel number
http://prostitute.porn.porndairy.in/?entry.noemi
best movies dvd porn naughty moms porn gallery free amazing porn all free porn sex movies amateur porn casting calls

704 johnnyzj3 johnnyzj3 | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 7:14 | Reagovat

Late-model programme
http://kitty.cam.purplesphere.in/?entry.kalyn
free mautre porn free girlie porn fingered real porn rule about porn vector porn

705 clarissajr3 clarissajr3 | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 2:37 | Reagovat

Started new cobweb stand out
http://kitty.party.yopoint.in/?post-jaime
stream porn on your cell phone tracey adems free porn give me porn with sound young teen anal porn galleries xxx rated free lesbian porn clips

706 annabelleiy4 annabelleiy4 | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 5:47 | Reagovat

Check my modish engagement
http://big.breasts.porndairy.in/?entry-andrea
japanese porn tube long femdom bondage porn psankng porn fre porn vidieo streaming porn free adobe flash

707 morganpj11 morganpj11 | E-mail | Web | 25. ledna 2018 v 19:28 | Reagovat

My new page
http://jessica.casual.blogporn.in/?stage.deanna
  single parent dating website sex app date fetish phone sex expats dating spiritual dating uk free

708 StradivarvorV StradivarvorV | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 5:05 | Reagovat

Кое-какие утехи связаны с , этими наподобие достопамятный Колумб иначе же Марко Поло. На страничках каталога <a href="http://rabotauvseh.ru/ruletka/french-roulette.html">играть бесплатно в рулетку FRENCH ROULETTE</a>
пожирать паки большое мера слотов, где надобно коллекционировать античные драгоценности и артефакт. Они спрятаны сотки лет назад, но влекут вселенских археологов.
Каталог подключает спортивные и увеселительные игры, приуроченные к кинокартинам и известным телесериалам. Ужинать кроме наиболее высококачественные приложения с трехмерной графикой. Буквально весь из их содержат вспомогательные опции, дабы юзерам было удобнее выступать.

#HjkiGjj32UGbj11J

709 eugenehe69 eugenehe69 | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 16:28 | Reagovat

Chit my new engagement
http://cars.feed.yopoint.in/?entry.annabella
tammy snyder porn viveca fox porn how old is porn actress deauxma free porn matures bottle pictures young russian girl porn stream

710 williamqu69 williamqu69 | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 9:13 | Reagovat

Hi new blog
http://auto.feed.telrock.net/?post-keira
brazzer porn stars free gay threesome porn videos illegal porn how to get geek squad finds porn twilight porn pics

711 Charlessefly Charlessefly | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 20:52 | Reagovat

Здравствуйте. Могу подсказать как продвинуть сайт в поисковиках за счёт поведенческих факторов - Вам нужна программа termidroid

712 laurioo2 laurioo2 | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 2:23 | Reagovat

Novel project
http://autocar.telrock.org/?entry-mariela
cub scout camp porn free short mobile porn clips latex lesbians hentai porn gallery free hottest granny porn submissive anal porn

713 harriettdq16 harriettdq16 | E-mail | Web | 28. ledna 2018 v 23:47 | Reagovat

My gay pictures  
http://men.sexblog.pw/?info-kolton
  love gay gay cowboys gay bathhouses gay romance local gay men

714 ArthurTog ArthurTog | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 16:57 | Reagovat

скачать песню Мега звезда марьяна ро http://musicrus24.ru/

715 corajr1 corajr1 | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 22:44 | Reagovat

My mod work:
http://caroline.w.telrock.org

716 maritzaph16 maritzaph16 | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 13:22 | Reagovat

Started new snare predict
http://premium.cars.purplesphere.in/?post.evelin
free full length hd porn porn robot wives big smoke porn free amia moretti porn britty spears porn

717 debbiexg3 debbiexg3 | E-mail | Web | 1. února 2018 v 19:52 | Reagovat

Novel project
http://prostitute.porn.porndairy.in/?entry-delilah
julia ass porn teen tittan porn comics free photo porn galleries kiss x sis porn 5 minute long shemale porn

718 kristior18 kristior18 | E-mail | Web | 3. února 2018 v 6:09 | Reagovat

Started up to date cobweb predict
http://kitty.cat.vedomosti.xyz/?post-denisse
gtp porn xxx hard orgies porn weddings three teens and dogs porn little white butt porn tube porn stars zemanova

719 tonetAmurl tonetAmurl | E-mail | Web | 4. února 2018 v 18:00 | Reagovat

Okziz.com – современный институт повышения квалификации. На сайте http://www.okziz.com/ вы сможете приобрести подлинные дипломы рабочих специальностей. Все выдаваемые документы и сертификаты соответствуют действующему законодательству, то есть, внесены в общую базу и абсолютно легальны. Данное предложение создано специально для тех, кто в совершенстве знает свою профессию, но не имеет возможность тратить собственное время на обучение в университете или любом другом учебном заведении.

720 RobertSwome RobertSwome | E-mail | Web | 4. února 2018 v 21:14 | Reagovat

Cruise Travel, Crowdfunding 75, Laminine LPGN http://galusa777.com/

721 Иванhap Иванhap | E-mail | Web | 5. února 2018 v 13:48 | Reagovat

Любому понятно, что одежда всегда подчеркивала индивидуальность человека. Любой человек уникален. Подчеркнуть свою индивидуальность и купить одежду с готовым принтом (рисунком) или создать прикольный дизайн футболки можно в онлайн магазине  http://odejda.shopicheck.net/

722 melvinnm1 melvinnm1 | E-mail | Web | 8. února 2018 v 13:48 | Reagovat

My gay pics  
http://gay.adultgalls.com/?page-grady
  gay book gay chat sites gay chat line date gay gay numbers

723 EddieJen EddieJen | E-mail | Web | 14. února 2018 v 9:23 | Reagovat

I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “Only one man ever understood me, and he didn’t understand me”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

http://footandankle-bh.com/essay-writing-self-producing-and-online-essay-42/

724 Rogercaw Rogercaw | E-mail | 18. února 2018 v 22:09 | Reagovat

It is an excellent resource!So much useful information and handy tips, thanks a lot =)
http://vivendocidade.com/outstanding-conclusion-for-your-writing-2
http://musicpresentations.com/2016/12/a-manual-on-admission-essay-72/

725 KevinFlatt KevinFlatt | E-mail | Web | Středa v 23:20 | Reagovat

А Вы хотите заработать Одним щелчком мышки до 9 млн. рублей С и без вложений? Это не иллюзия и не игра http://ny8.ru/543485529  

Правда о Настоящем Ламинине, неамериканском. Он в 3-7 раз дешевле чем Laminine LPGN и в 2 раза сильнее по экстракту. Подробно http://1541.ru
Заработок Сразу, без вложений и без обязательных закупок.

726 yeseniarn3 yeseniarn3 | E-mail | Web | Dnes v 0:45 | Reagovat

My revitalized folio
http://maturesex.sexblog.pw/?post.erica
erotic pose erotic resorts adult erotica erotic boudoir mature

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama