Jaké znám techniky na zónách

27. listopadu 2007 v 22:33 | by KaTachyon |  Agility
Zónové překážky jsou v jistém směru oproti všem ostatním výjimečné. Slalom se dá učit mnoha způsoby, ale výsledek je vždy stejný - pes vbíhá s první tyčkou po levé straně, vybíhá s poslední tyčkou po pravé straně. Kruh se skáče vždy uprostřed, skokovka se nedá překonat jinak než skokem přes tyčku. Na zónách váš pes také musí trefit dva barevné obdélníčky, ale dvěma velmi rozdílnými způsoby - buď zónu plynule proběhne, nebo se na ní zastaví.

Edit 21. 3. 2008

Nedoporučované techniky

Jsou většinou takové, kde je nutná přímá asistence psovoda nebo nějaké pomůcky, aby pes zónu trefil. Stačí, aby rozhodčí postavil zónovku na konec rovinky, nebo obtočil okolo zóny tunel. Většinou navíc bývají pomalejší, protože pes na psovoda čeká. Cokoliv budete na zóně opakovat - ukazování, bránění, oblouky - se pro psa stane povelem pro vykonání zóny a pokud povel chybí, je jen náhoda, zda pes zónu trefí. Uvedu několik takových provedení, které znám.

Blokování cesty ze zóny vlastním tělem
Psovod se před zónu postaví čelem ke psu a vlastním tělem mu tak brání ze zóny odejít. Může to fungovat, pokud je pes zvyklý jít přímo do psovoda, ale některým psům to může vadit natolik, že skočí zónu bokem. Není to příliš časté, většinou to můžete na závodech vidět v kombinaci s frontcrossem, ale vrylo se mi to nesmazatelně do paměti, když na jedněch závodech se borderka rozhodla, že nezastaví, proběhla psovodovi plynule pod nohama a pokračovala si v trati sama.

Ukazování na zónu, vedení
Skoro pokaždé, když vidím někoho ukazovat, tak mu pes zónu skočí. Rychlé psy může ruka znejistět a rozhodnou se psovodovi uhnout, nebo skočí přímo ukazující ruku. Tento způsob může fungovat jen u velmi pomalých psů. Něco jiného je vedení za rukou, kdy je psovod před psem a rukou, ve které má na tréninku pamlsek, psa svede až na konec zóny. Velmi často tenhle způsob uvidíte u malých psů, ale psovod musí mít rychlé nohy a opět nesmí okolo zóny nic překážet. Každé ukazování nebo vedení na zóně psa spíše ruší od úkolu, na který se musí soustředit - šlápnout na zónu. Jak pro psovoda, tak pro psa je náročné zkoordinovat v rychlosti pohyby a zároveň neztratit kontakt s tratí.

Chytání psa na zóně
Naprosto špatná technika. Nejen, že psa neučí vůbec nic o tom, co má na zóně dělat, protože se s ním fyzicky manipuluje a po něm samotném se nic nechce, ještě to může některé psy dovést k takovému odporu a nejistotě, že začnou zónu skákat, jen aby ji měli co nejrychleji za sebou. Pokud je navíc pes v tréninku na chytání závislý, jakmile jednou na závodech zjistí, že je volný, bude bez zón úplně. Pes se musí naučit na parkuru přemýšlet a sám se ovládat, aby mohl s radostí trénovat i úspěšně závodit.

Pamlsky nebo hračky za zónou
Pes překážku překonává ve větší rychlosti, protože ví, že ho na konci čeká odměna. Závislost na hračkách pak ale může opět vést k tomu, že se provedení zóny na tréninku a na závodech bude radikálně lišit. Je třeba psa naučit překonávat rychle zónu kvůli odměně, i když odměna sama není fyzicky přítomná. Jsem pro používání odměn na konci zóny v začátku tréninku právě kvůli rychlosti překonání překážky, ale je to jen začátek metody, ať už sbíhané nebo zastavované, rozhodně by tak neměl vypadat finální výsledek závodícího psa.

Rychlé, nezávislé zóny

Ideální zóna by měla být rychlá a pes by ji měl dokázat předvést nezávisle na psovodovi. Zní to prostě, ale asi každý potvrdí, že to je dřina a ne vždy je korunována úspěchem. Žádná jiná překážka se tak často nepřeučuje. Proč? člověk si může vybrat jednu metodu, pracovat na ní, ale pak najednou zjistí, že psa neuběhne, že pes není schopný zónu udělat i na závodech, že je na zóně čím dál zmatenější a pomalejší. Mít perfektní zóny není otázka týdnů, ale měsíců učení a let procvičování, ať už zvolíte jakoukoli metodu. Sama teď zóny přeučuji a chtěla bych se podělit o několik metod, které se mi zamlouvají a myslím, že splňují obě podmínky, jak rychlost, tak nezávislost.

Zastavované zóny

Popis: Pes může na zóně zastavit v pozici two-on-two-off, tedy s předními packami na zemi a zadními na zóně ve stoje, sedu nebo lehu. Někdy bývá součástí 2on2off pozice i dotyk země čumákem psa. Pes na zóně většinou čeká na slovní povel psovoda, že může pokračovat. Dále se pes může zastavit celá na zóně nebo celý pod zónou (four on the floor), nebo jen s jednou nohou na zóně (one rear toe on).
Argumenty pro: Psovod má nad zónou větší kontrolu. Pes na zóně zpomalí, tudíž je jednodušší ho potom otočit. Pro psa je většinou celkem jasně pochopitelné, co se po něm chce. Psovodům často vyhovuje, že mají pár setin na nabrání sil k dalšímu běhu.

Argumenty proti: Zóna bývá pomalejší. Nevhodně naučená a nevhodně prováděná může vážně škodit zdraví psa. Pokud psovod pouští psa ze zóny dříve, než se zastavil v naučené pozici, může ji pes přestat dělat. Některé psy zastavování na parkuru irituje. Pokud se pes místo na zóně zastaví pod zónou, tým je diskvalifikován za přerušení práce psa na parkuru. To samé platí, když je pes naučený zpátky na zónu nacouvat.

Julie Daniels

Typ: Zastavení předními packami na zóně (popřípadě se dá analogicky použít i na jakoukoli jinou pozici).

Pomůcky: Placatý target, nastavitelné překážky.

Průběh učení: Pes je nejprve naučený běžet a šlápnout přední packou na target, kulaté víčko od čehosi, s průměrem přibližně 15 cm. Za to se mu klikne a dá odměna. Poté se dá target nad poslední příčku na snížené kladině, pes se přivede z boku těsně před target a nechá ho, ať šlápne na target. Postupně se přivádí dál a dál od targetu a musí k němu sám doběhnout a šlápnout. Odstranění targetu probíhá tak, že se dá až kus za kladinu, pes se z kladiny vyšle k targetu, ale klikne se právě v okamžiku, kdy má packu nad poslední příčkou zóny. Časem pes přijde na to, že nemusí doběhnout až k targetu, aby získal klik a pamlsek a za "target" bude považovat místo nad poslední příčkou, kam doběhne a zastaví se. Postupně se kladina zvyšuje a psovod učí psa nezávislosti na svém pohybu.

Target se dá dát samozřejmě kamkoliv, i pod kladinu, takže pes bude zastavovat v 2on2off.
Jako target se dá použít i oblouk - pes se naučí zastavit v určité pozici pod obloukem - v 2on2off na zóně, lehnout na zemi... Odstranění je pak podobné jako dotykový target - oblouk se dá dál.

Elicia Calhoun

Typ: Zastavení v pozici two-on-two-off víceméně v lehu.

Pomůcky: Prkno trochu delší než zóna na kladině.

Průběh učení: Překážky a pozice na zóně se učí zvlášť. Pes přebíhá áčko/kladinu, kde za zónou leží miska s pamlsky tak, aby se u ní pes zastavil přibližně v pozici 2on2off. Mimo překážky se pak pes učí chodit na prkno, posléze si na něm lehat, až si dokáže lehnout s předníma nohama na zemi a zadníma na prkně. Oba prvky se pak spojí, když se prkno položí na zónu. Pes se pak postupně učí na prkno sbíhat a zaléhávat tam s předními packami na trávě. Tím, že se pes od začátku učí dobíhat bez zpomalování až na konec překážky a na prkně si umí rychle lehnout, pak pes nezpomaluje ani na zónách. Překážky se učí nejdříve snížené a formou backchainingu - nejdříve se naučí výsledné chování (zastavení na zóně) a až pak způsob, jak se k němu dojde (pes se staví výše a výše nad zónu, dokud neumí překonávat celou překážku).

Linda Mecklenburg (edit 13. 11. 2008)

Typ: Zastavení v pozici one-rear-toe-on, kdy se pes dotýká zóny jen částí jedné packy (popřípadě i obou).

Pomůcky: Prkno, clicker

Průběh učení: Cílem je naučit psa, aby přeběhl pokud možno celou zónu a zastavil se tak, aby se dotýkal zóny jen na samém konci, buď jednou, nebo oběma packami. Pes se tak místo zastavení předních nohou soustředí na to, aby zůstal v kontaktu se zónou. Výhodou je to, že pes běží delší dobu, než při klasickém zastavení v 2on/2off a nenamáhá zastavením přední nohy, nevýhodou naopak to, že mladý nezkušený pes zónu snadno přelétne. Psovi je při učení klikáno za to, že vleze na prkno položené na zemi, poté za to, že na něm zůstává. Aby pochopil, že se má soustředit na zadní nohy, Linda psa ze zóny svede, načež proti němu hned vykročí, takže pes couvne zpět na zónu, za což mu je kliknuto a je odměněn. Pes se dál učí na prkno jen nacouvat (je jedno, zda na konec nebo uprostřed), aby se upevnilo vnímání pouze zadních nohou, první pokusy dělá na vodítku tak, že pes na zónu dosáhne jen zadníma nohama.

Susan Garrett

Typ: Zastavení na zóně v pozici 2on2off, pes se čumákem dotýká země mezi svýma předníma nohama. Tím by při brzdění měl pes přenášet váhu na zadní nohy a méně tak namáhat ramena a lokty.

Pomůcky: Kolečko nebo čtvereček plexiskla (target), schody, nastavitelné překážky.

Průběh učení: Pes se nejprve učí dotýkat se čumákem průhledného kolečka nebo čtverečku plexiskla (target), které člověk drží v ruce. Postupně se target položí na zem a pes se ho učí dotýkat ve všech možný prostředích. Časem se target položí pod schody a pes se na schody postaví tak, že stojí předníma nohama dole, zadníma na prvním schodě, target má mezi předníma nohama. Když se dokáže rychle dotýkat targetu, pomalu se target odstraní a pes se umí dotýkat čumákem země mezi svýma předníma nohama. Postupně se pes nechává sbíhat po schodech k targetu z větší a větší výšky. Pak se stejný postup opakuje na zónovkách.

O nose targetu jsem psala zde, nebo pak v seriálu, jak nám jde nose target s Wayem.

Fiona Huls (edit 13. 11. 2008)

Popis: Zóna Four on the Floor v leže za zónou. Pes celou zónu sbíhá a povel pro další běh může zaznít ještě před zalehnutím, takže časová ztráta nemusí být velká.

Pomůcky: Průhledný target, nastavitelné překážky.

Průběh učení: Nejprve je potřeba psa naučit dotýkat se na povel targetu v různých situacích a prostředích. Fiona Hulse začíná s nízkým áčkem. Target pro zalehnutí by měl být umístěný od zóny asi na délku těla. Nejprve je potřeba ukázat psovi, kde je target a opakovat chování, které má pes předvádět (např. tedy ležet s čumákem na targetu mezi předníma nohama). Postupně pes pak pes pouští z větší a větší vzdálenosti po zóně k targetu, odměňuje se nejprve co nejpřesnější provedení, pak se zvyšují kritéria i co se týká rychlosti a nezávislosti. Postupně se zóny zvyšují do standardní výšky a trénuje se provedení psa i při pohybu psovoda před psem, za ním nebo bokem.

Sbíhané zóny

Popis: Pes zónu proběhne pes zastavování, skákání nebo váhání, zatímco se jí dotkne jednou nebo více packami. Pro některé psy je to přirozený způsob, zejména pro malá plemena.

Argumenty pro: Sbíhané zóny jsou v porovnání se zastavovanými podstatně méně zdraví škodlivé, pes nenaráží na zem více, než při prostém běhu. Většina psů si běhání užívá více než zastavování. Sbíhané zóny jsou rychlejší, zvláště, když umí pes pak prudce zatočit. Pokud neumí, může v pasti za kladinou ztratit. Po psovi na závodech chcete stejné zóny jako na tréninku, takže ho nemate příliš rychlé pouštění ze zón.

Argumenty proti: Pes musí být fyzicky fit, protože sbíhané zóny vyžadují mnoho opakování a to v co nejvyšší možné rychlosti. Na psovoda jsou náročné v tom, že vždy musí přesně vědět, jaký krok po psovi chce a systematicky ho odměňovat a chyby naopak neupevňovat. Nácvik sbíhaných zón je většinou komplikovanější a trvá déle, proto musí být psovod trpělivý. Ne každý pes se pro sbíhané zóny hodí, musí se umět soustředit i v běhu a musí rozumět clickeru na 100%, aby bylo možné označit přesný krok. Zároveň musí být sebejistý, aby se nebál rozeběhnout, psovod musí umět psa patřičně povzbuzovat k tomu nejlepšímu výkonu.

Silvia Trkman

Popis: Pes se na zóně naučí držet takový krok, aby se dokázal dotknout zóny packou.

Pomůcky: Prkno delší než zóna, různě nastavitelný podstavec, o který se dá prkno opřít a pes se na něm dokáže otočit, různě nastavitelné překážky.

Popis: Pes se učí běhat přes prkno delší než zóna, za ním v dostatečné vzdálenosti leží miska s pamlsky, aby pes nezpomaloval na zóně a když pes běží po konci prkna, klikne se mu. Postupně se prkno dá na různě vysoký podstavec, pes se nechá vyběhnout nahoru a seběhnout v plné rychlosti dolů, kliká se za krok na konci a pár metrů za prknem je odměna. Prkno se pomalu zdvihá vždy tak, aby pes nezačal skákat a chápal, že se má držet dole. Když je úhel mezi prknem a zemí stejný jako u kladiny, pes se pak učí běhat na kladině (stále na konci miska, stále se kliká za správný krok). Postupem času se odstraní miska (nahradí se překážkou) i klikání.

Podrobnou Silviinu metodu najdete na jejích stránkách www.silvia.trkman.net. O český překlad si můžete napsat mně (KaTachyon@seznam.cz).

Ali Roukas-Canova

Popis: Pes je naučený proběhnout zónu tak, aby se vždy dotkl jejího určitého místa, předem naučeného.

Pomůcky: Target (Touch Board), oblouk, stride regulator (taková věcička, co vypadá třeba jako obrácený truhlík od květin, která se dá za vrchol áčka a nutí tak psa natáhnout krok tak, aby dopadl nad zónu a dalším krokem pak trefil zónu), nastavitelné zónovky.

Průběh učení: Pes se zvlášť učí dotýkat se tagetu oběmi předními packami a přebíhat zónové překážky v maximální rychlosti za pomoci oblouků (aby si pes nezvykl na zóně skákat) a regulátoru kroku na áčku. Nejdříve se naučí probíhat obloukem, teprve pak se zkombinuje se zónovkami. Pro nácvik targetu je lepší použít menší pro kladinu (10 x 12 palců). Nejdříve si člověk klekne na zem, target si položí na kolena a když se pes chce dostat k psovodovi a dotkne se oběmi předními desky, je pochválen a odměněn. Postupně se učí k targetu běhat ze všech možných stran, zatímco psovod buď stojí, běží vedle, přivolává psa nebo ho na target vyšle a běží jinam... Ještě dříve, než se target spojí se zónou se na něm učí všechno možné vedení a návaznost na překážky. Pes se musí dotknout targetu, když skočí překážku nebo zatímco běhá mezi dvěma tunely co "C" naproti sobě. Až když pes všechna možná cvičení s targetem zvládá, target se položí na zónu a backchainingem se pes učí doběhnout k targetu a šlápnout na něj. I s pouhou zónou se dá dělat mnoho cvičení, kdy si pes upevňuje místo, kam má šlapat. Při odstraňování targetu ne nejdříve použije target se stejnou barvou, jakou má zóna a nakonec se nepoužívá target žádný, přesto má mít pes zafixované místo, kam skládat tlapy. Při každém novém cvičení s targetem (na místě, mezi překážkami, na zóně) se nejdříve odměňuje pamlsky u targetu a podporuje se zastavení na targetu, poté se házením hračky dopředu nebo miskou s pamlsky daleko od zóny procvičuje plynulý běh.

Něco o autorech metod

Metody Julie Daniels jsem viděla na jejím DVD Agility Fix It, kde popisuje, jak se dají přeučit nefungující zóny a slalom na rychlé a spolehlivé. Její metoda se mi líbí jako relativně rychle naučitelná a relativně rychle pochopitelná jak pro psa, tak pro psovoda. Pes na jejím videu skutečně dokázal na povel pro doběhnutí na zónu zrychlit.
Julie Daniels byla v 80. letech 20. století jedna z průkopníků agility v Americe a stala se jedním z prvních amerických rozhodčích v 1989 (to jsem se prosím narodila :-)). Ve družstvech dvakrát vyhrála zlatou medaili na MS IFCS. V Americe se rovněž úspěšně účastní vrcholových šampionátů. Její stránky: White Mountain Agility.

Elicie Calhoun se svým australským ovčákem se za americký tým účastnila pětkrát mistrovství světa FCI, jednou s bronzovou a jednou se zlatou medailí ve družstvech. Zároveň získala titul MACH 6 a v roce 2003 se stala národním šampionem AKC. V současnosti vede školu ve Washingtonu, jak se můžete dočíst na stránkách Waltzing Paws.

Linda Mecklenburg na amerických i mezinárodních závodech získává pravidelně umístění se svou border collií Awesome (současník Buzze Susan Garret, Susan si málem pořídila jeho, ale nakonec ho přenechala Lindě), získala dohromady 12 nejvyšších titulů Master Agility Champion, tři roky za sebou se umístila na stupních vítězů na mistrovství USA, v roce 2001 se stali nejlepším týmem na MS FCI 2001, když vyhrála zlatou medaili ve družstvech a umístili se osmí v jednotlivcích. V závratné kariéře postupuje i s mladším psem Stellarem (9 x MACH, pravidelné nominace na mistrovství světa). Její stránky se zajímavými články jsou Awesome Paws.

Susan Garrett, jedinečná a fascinující Kanaďanka, která ať už provozuje se svými psy flyball, obedience nebo agility, dělá vše s chutí a osobitým stylem. Je výtečná závodnice, od roku 1996 nasbírala 16 národních titulů v sedmi různých výškových kategoriích. Každý z jejích psů vyhrál minimálně dvě národní nebo mezinárodní mistrovství... A tak nějak to pak vypadá s flyballem a obedience. Susan je ale především výtečná trenérka, která rozumí všem typům psů a svoje vědomosti se snaží předat dál v přednáškách, článcích, knihách a DVDčkách. Více se můžete dozvědět na stránkách její školy Say Yes Dog Training.

Fiona Hulse patří mezi britské závodnice, trenérky a rozhodčí. Úspěch mají jak její psi, tak tréninkoví svěřenci a téměř všechen volný čas tráví správou nejrozšířenějšího diskusního fóra v UK. Vede klub Agility Addicts a Agility Addicts Forum.

Silvia Trkman je naprosto originální Slovinka, které si na mistrovství světa musí každý všimnout především díky fantastické pyrenejské ovčačce La, jednomu z nejlepších psů v kategorii medium. Agility se věnuje od roku 1992 a od roku 1997 se každoročně kvalifikuje na mistrovství světa (se třemi různými psy), přičemž se stala dvakrát po sobě mistryní, když s La vyhráli jak agility, tak jumping, dohromady vyhrály na MS sedm běhů. Tak jako kdysi zóny Christie Charpentier, tak i sbíhané zóny Silvie probouzejí v závodnících obdiv a závist, ale nejsou to jen zóny, co má Silvie na parkuru zvládnuté bez problémů. Jejím hlavním kritériem úspěchu je maximální rychlost s nutnou soustředěností, jak se můžete často dočíst na jejích stránkách LoLaBu Land.

Ali Roukas-Canova má jedny z nejrychlejších zón v Americe a daří se jí touto metodou učit nejrůznější typy psů. Od roku 1993 závodí v agility s nejrůznějšími plemeny, posledních pět let se pravidelně dostává do finále AKC i USDAA národních soutěží. Ona a její manžel Joe Canova vlastní v New Jersey Mountain Freeks Dog Agility Club a veškerý svůj čas věnují trénování tam nebo přednáškám napříč Amerikou.

Videa na Agifóru

Nudila jsem se, tak jsem prolézala YouTube a hledala zajímavá videa se zónami. Kdysi jsem narazila i na jedno s houpačkou, kdy pes na zóně zalehával a tak ji přirážel k zemi, aniž by namáhal jen přední nebo zadní nohy, kdybyste na to video narazili, budu ráda, když sem hodíte odkaz.

Edit 13. 11. 2008 - doplněny metody Fiony Hulse a Lindy Mecklenburg.
Edit 21. 3. 2008 - odkaz na videa na Agifóru.
 

27 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (887)
Zobrazit starší komentáře

801 Timothymug Timothymug | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 19:14 | Reagovat

Как пополнить карту «Кукуруза»?

Наличными:

Бесплатно - в любом салоне «Евросеть» и «Связной»
На кассах магазинов Kari
В терминалах банка МКБ

Безналичным переводом:

Онлайн - с любой банковской карты в Интернет-банке или Мобильном приложении «Кукуруза»*
Банковским переводом по реквизитам
Переводом с другой карты «Кукуруза», указав номер телефона или карты
Денежным переводом «Золотая Корона»
Через офисы Банков-партнеров системы «Золотая корона – Погашение кредитов»

Также возможно:

Зачислить займ МФО на карту
Подключить услугу «Кредитный лимит» на карту
<a href=http://karta-kykyryza.ru/>карта кукуруза</a>

802 SergioReusy SergioReusy | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 17:03 | Reagovat

Регистрация в проект Lifevantage Беспошлинно Россия и страны СНГ https://www.youtube.com/watch?v=UYzaR7AthU8

803 SergioReusy SergioReusy | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 3:09 | Reagovat

AminoBoosters в 3-7 раз дешевле, чем Laminine LPGN.  В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200. Всё 1 в 1. Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений. Не MLM  http://1541.ru viber +380976131437  Скайп evg7773

804 EduardoCar EduardoCar | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 6:10 | Reagovat

Крутой сервис Сендфликс (Sendflix). У меня в CRM  было целое "кладбище" заявок с которыми никто не работал, теперь я оттуда еженедельно достаю клиентов с помощью прозвона. Отдельное спасибо Михаилу, помог перенастроить, чтобы звонки сразу на менеджеров шли.
https://sendflix.ru/

805 Morrisscets Morrisscets | E-mail | Web | 8. srpna 2018 v 23:34 | Reagovat

Laminine LPGN ?? Аналог ламинина AminoBoosters дешевле в 3-6 раз. В 1 капсуле AminoBoosters 400 мг, а  в Laminine 200.  Сырье, технология  д-ра Эскеланда - только разные названия.  Заработок без обязательных ежемесячных покупок и без вложений, можно без приглашений
Подробно на сайте http://1541.ru  viber +380976131437  Скайп evg7773

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 3-6 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Protandim Nrf2 в 1 миллион раз эффективнее любых антиоксидантов.
На базе Протандима Созданы удивительные крема антистарения для кожи. Они стали прорывом в мире антивозрастной косметики.
Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/protandim-nrf1-2.php

806 jewelzs2 jewelzs2 | E-mail | Web | 9. srpna 2018 v 17:49 | Reagovat

Lewd blog pictures from internet  
erotic reads erotic stories pdf free adult erotic photoshoot love erotic    
http://toys.erolove.in/?aubrie  
  sexy women adultsex erotic themes adult movies adult games

807 Josephmig Josephmig | E-mail | 11. srpna 2018 v 1:06 | Reagovat

What do you think about it?
This person is selling the secret of eternal youth: http://makemoneyonline24689.ivasdesign.com/1786386/rumored-buzz-on-3lab-anti-aging-oil

808 elviaqg18 elviaqg18 | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 19:26 | Reagovat

My modish website:
http://hot.girls69.stackjam.top

809 nellieie2 nellieie2 | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 15:54 | Reagovat

Stared new concoct:
http://genevieve.w.telrock.org

810 Yaltahelp Yaltahelp | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 21:19 | Reagovat

Сдаю квартиру ,дом ,гостиницу ,котедж в Гурзуфе посуточно и на долгий срок yaltahelp.ru

811 AaronSeell AaronSeell | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 4:56 | Reagovat

wh0cd1290946 <a href=http://cephalexin500.us.org/>cephalexin capsules</a>

812 StevenPef StevenPef | E-mail | 17. srpna 2018 v 6:20 | Reagovat

<a href='https://the-example-app-nodejs.contentful.com/courses/nursing-school-essay-rocketpaper?space_id=o67k8w84szzw&delivery_token=d0039d8188f5cf8d4d08c06fed5cdd8d9703579982857d1e59e1a22acfd58748&preview_token=e7abf3b84eba7320a1d0c46b8b347a93e7af61ce5a26612a73cb0733b6d19759&editorial_features=enabled&api=cpa'>nursing school admission essays</a>

813 Angelohef Angelohef | E-mail | 20. srpna 2018 v 20:19 | Reagovat

PTHC FORUM

Most CP Shortclip 2018 Aristocratic Whip-round

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Immobilized files 2000-2017ELECTROCUTE Except looking for the purpose Garnering Choke-full 1201-1500 Files Sequestered showing !!! STAND-UP !!!!!

Siberian Mouse Collecting

Pine repayment satisfactory Modelkids Dvd 1 - 44 Eremitic showing

Executioner Anal Series 1 - 25 Prepayment showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Elongated respecting Pic Dvd 1 - 50 In proceeding showing !!! UNRESTRAINED !!!!!

814 DarrylFag DarrylFag | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 22:11 | Reagovat

Часто эскориоз, начинаясь на слабеньких юных лозах, равномерно распространяется на вызревшие и прочные кусты <a href="http://polvam.ru/banja-iz-gazobetona-svoimi-rukami-poshagovaja_7_1/">баня из газоблоков своими руками поэтапное строительство</a>.

815 lindsayoo18 lindsayoo18 | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 6:14 | Reagovat

My self-controlled protrude:
http://melba.post1.telrock.org

816 Kennethpulse Kennethpulse | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 12:44 | Reagovat

wh0cd1290946 <a href=http://amoxilcheap.us.com/>order amoxil online</a>

817 victorpisk victorpisk | E-mail | Web | 23. srpna 2018 v 6:22 | Reagovat

Севастопольский клуб моржей Буревестник отзывы: мошенники и неадекватные люди, мы приезжали из другого конца России в Севастопольский и были очень расстроены
Клуб зимнего плавания Буревестник - худшее, что мы видели
Виктор Михайлович Пискунов - кидала и мошенник
+79787396770 вот номер этого мудака Виктора Пискунова
89787396770 это же номер говняного клуба моржей Буревестник
Виктор Пискунов и его клуб Буревестник не стоят вашего внимания

818 JoshuaVor JoshuaVor | E-mail | 23. srpna 2018 v 11:16 | Reagovat

Челябинск входит в десятку самых криминальных городов России. В 2016 году в Челябинске было совершено 24,3 тыс. преступлений (2 тыс. на 100 тыс. населения), что выше общероссийского показателя (1,6 тыс.) на 25 %, в том числе 106 убийств. Доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 25,3 % от общего количества преступлений. Эффективность раскрытия преступлений составляет 46,5%.

В 2016 году в городе наблюдалось снижение основных статей преступлений: кражи (11,6 %), хулиганство (29,6 %), незаконный оборот наркотиков (5,6 %), угон автотранспорта (12,9 %), поджог автотранспорта (59,7 %).
Подробнее читайте здесь:
http://www.mir74.ru/news/17448-v-chelyabinske-aferisty-vymanivayut-u-starikov-dengi-predlagaya-im-premiyu-ot-prezidenta.html

819 Miguelamame Miguelamame | E-mail | 28. srpna 2018 v 2:57 | Reagovat

Original replica Shop online ; buy Replica ; designer replica handbags, cheap wallets, shoes for sale.
Gucci, Versace, Balenciaga, Prada, Fendi, Max Mara, Dolce&gabbana etc.
https://www.instagram.com/elite_styleinua/

820 Thomashah Thomashah | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 5:31 | Reagovat

PTHC FORUM

Most germane CP Shortclip 2018 In the amuck Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Acute files 2000-2017CONK Not altogether Collecting Entirely 1201-1500 Files Mount showing !!! REACHABLE !!!!!

Siberian Mouse Gleaning

In the utility of Modelkids Dvd 1 - 44 Hush-hush showing

Pine on the side of Anal Series 1 - 25 Cavity !!!

After Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!! EMANCIPATED !!!!!

821 melodyto16 melodyto16 | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 2:29 | Reagovat

New work
http://euro.dating.hotblog.top/?diagram.yasmin
  russian single woman great online dating profiles free muslim matrimonial motorcycle dating site filipina date in asia

822 Nathanbrono Nathanbrono | E-mail | 31. srpna 2018 v 11:47 | Reagovat

PTHC FORUM

In the most ladylike atypical CP Shortclip 2018 Soaring Determined aside

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

http://l2u.su/q9d

l2u.su/q9d

Well-founded files 2000-2017BANG INTO Classy Omnium gatherum Engrossed 1201-1500 Files Frame a knowledgeable issue on forward-looking showing

Siberian Mouse Find out concentrated's belief in

Pine in behalf of Modelkids Dvd 1 - 44 Slot

Representing Anal Series 1 - 25 Divorce !!!

Tickle as a serving to Pic Dvd 1 - 50 Vernissage !!!

823 oladu69 oladu69 | E-mail | Web | 1. září 2018 v 19:29 | Reagovat

Release pictures  
sex live free adult films erotic mobile hollywood erotic erotic boutiques    
http://latin.erolove.in/?baylee  
  free prono xxx erotic fight sexy storД±es erotic books free pornography

824 StevenPef StevenPef | E-mail | 2. září 2018 v 14:58 | Reagovat

<a href="https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26260493&postID=4028924781900900992&page=1&token=1531218035350">https://www.blogger.com/comment.g?blogID=26260493&postID=4028924781900900992&page=1&token=1531218035350</a>

825 Brettaffew Brettaffew | E-mail | Web | 3. září 2018 v 3:44 | Reagovat

wh0cd1290946 <a href=http://ampicillincheap.us.com/>ampicillin</a>

826 cialis_20mg cialis_20mg | E-mail | Web | 3. září 2018 v 16:50 | Reagovat

Hello!

827 marcyxg3 marcyxg3 | E-mail | Web | 4. září 2018 v 14:40 | Reagovat

Right-minded started untrodden project:
http://todd.projects.telrock.org

828 Content Spinning Content Spinning | E-mail | Web | 6. září 2018 v 15:54 | Reagovat

Spinner du contenu rend réalisable le fait d'automatiser la génération textuels unique de manière aisée. cette méthode consiste à paraphraser du texte déjà existant, ce qui permet d'avoir un gain de temps efficacement. Il existe plusieurs logiciels et outils de spinning mais aucun ne permet de faire du contenu de qualité sans perdre trop de temps. Avec Content-spinning. fr, vous pouvez enfin automatiser la construction de vos master-spins !

829 SergioReusy SergioReusy | E-mail | 7. září 2018 v 1:00 | Reagovat

Protandim® NRF2 Synergizer ™ is 1 million times more powerful than any antioxidant and is the best anti-aging agent. http://tkflorida.lifevantage.com There are no such products in the world. Registration in the MLM project LifeVantage is welcome in open countries as the USA, Canada, Australia, Japan, Mexico, Hong Kong, Thailand, to get the best prices for ALL products of the company and the maximum of income for you. For more details - go to the site contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

830 aprilim11 aprilim11 | E-mail | Web | 8. září 2018 v 10:33 | Reagovat

My unruffled describe:
http://terry.w.telrock.org

831 SergioReusy SergioReusy | E-mail | 10. září 2018 v 8:22 | Reagovat

Награди своего врача! http://spaszhizny.ru/ Лично Вы принимаете решение о награждении и награждаете. По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена. Варианты наград - Звезда лучевая, Звезда лучевая со стразами, индивидуальные грамоты на основе латунированной стали с лазерной гравировкой в фоторамке. Кавалером ордена может стать любой человек, которого спасенный считает своим спасителем: врач, пожарный, летчик, успешно совершивший аварийную посадку и т.д..  Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

832 GalyaT GalyaT | E-mail | Web | 10. září 2018 v 15:19 | Reagovat

Отдых в Крыму с детьми в Алуште. Комплекс Эллада - огромная закрытая территория,свой пляж, анимация для детей.  

http://ellada-hotel.com/childrens-infrastructure.html

833 angiemb69 angiemb69 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 17:11 | Reagovat

My unheard of network contract:
http://sandy.blogs.telrock.org

834 ceciliatu1 ceciliatu1 | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:20 | Reagovat

Further home page for beetle out:
http://joan.blogs.telrock.org

835 Morrisscets Morrisscets | E-mail | 15. září 2018 v 21:52 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

836 rowenand16 rowenand16 | E-mail | Web | 17. září 2018 v 6:59 | Reagovat

Clumsy shemales  
http://dickgirl.replyme.pw/?blog-susan
  shaemle video ladyboys young shemal pic transexuals movies freeshemaleporn.com

837 Morrisscets Morrisscets | E-mail | 18. září 2018 v 12:23 | Reagovat

Предлагаю Рассылку в Хрумере за 10 usd  круглосуточно на 7-30 млн свежих ресурсов. Обучаю желающих интернет рекламе. Лучшее. что узнал и применяю на практике. Опыт с 1993 года. Реклама по Договору частникам и Предприятим. Ответы в скайпе evg7773 Viber  +380976131437

838 lilianapt4 lilianapt4 | E-mail | Web | 18. září 2018 v 22:22 | Reagovat

New launched porn position  
shunga erotic erotic pleasure erotic photoshoots erotic hd wallpapers porne    
http://girlfriend.net.erolove.in/?kelsi  
  mens erotic underwear erotic exercise vagina sex live indian sex

839 JamesEpign JamesEpign | E-mail | 20. září 2018 v 2:05 | Reagovat

http://www.police-rf.ru/index.php?showuser=1225821

840 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 20. září 2018 v 8:54 | Reagovat

hair care for hair fall side effects of asthma
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
canine arthritis asthma and air pollution
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without a doctor prescription</a>

841 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 21. září 2018 v 1:58 | Reagovat

upper gi tract pain arthritic
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without a doctor prescription</a>
residential treatment allergy mold
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

842 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 25. září 2018 v 13:26 | Reagovat

intestinal illness allergies and allergic reactions
<a href=http://onlinedrugstore.us.org >online pharmacy</a>
products for thinning hair arthritis in old age
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

843 SergioReusy SergioReusy | E-mail | 25. září 2018 v 14:25 | Reagovat

Предлагаю за $10 за месяц 24х7х31 рассылку http://www.1541.ru/cms/reklama.php Вашего объявления на 8 млн. свежих сайтов - это доски объявл., форумы, блоги, WP, гостевые. НЕ почтовая рассылка. Не Спам. Законно. Обучаю желающих за 50 usd  в месяц интернет Рекламе. Опыт 25 лет

844 SergioReusy SergioReusy | E-mail | 29. září 2018 v 6:16 | Reagovat

Если Вам спасли Жизнь и Вы желаете в Знак Благодарности Заказать Орден для Спасителя ( врач, пожарный и т.д.) обращайтесь http://spaszhizny.ru/ и По Вашему представлению мы вносим имя награжденного в список кавалеров ордена.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

845 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 2. října 2018 v 6:21 | Reagovat

relief from arthritis common disorders of the digestive system
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >canadian pharmacies</a>
hair growth treatment for alopecia asthma causes symptoms treatment and prevention
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">online pharmacy</a>

846 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 2. října 2018 v 16:48 | Reagovat

symptoms of allergic reaction what causes gastric problem
<a href=http://www.viagrawithoutadoctor.org/#>viagra without doctor prescription</a>
chlorine allergy rheumatoid arthritis treatment
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

847 shereesp69 shereesp69 | E-mail | Web | 4. října 2018 v 10:15 | Reagovat

My unheard of web outline:
http://kaitlin.web1.telrock.net

848 shpighap shpighap | E-mail | 5. října 2018 v 1:02 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович
По данному гражданину: Шпигоцкий Сергей Александрович суды отсутствуют
Шпигоцкий Сергей Александрович судебные процессы так же отсутствуют
оао усмр суды отсутствуют
оао усмр судебные процессы отсутствуют
оао 1015 усмр работает на основе устава
присвоен ИНН 7734008581, суды отсутсвуют
При проверке ИНН 7734008581 судебные процессы не найдены

849 Morrisscets Morrisscets | E-mail | 6. října 2018 v 4:49 | Reagovat

В знак особой благодарности  Вы можете заказать Персональную Награду - Орден Человеку,  http://spaszhizny.ru/ который спас Вам жизнь, здоровье и будь он хирургом, терапевтом или онкологом, пожарным, летчиком и т.д. Кроме материльной оплаты он Достоен Видимого знака - Ордена, за спасение жизней.Tel. или WhatsApp +7(985)952-0864

850 marthaqx1 marthaqx1 | E-mail | Web | 7. října 2018 v 21:18 | Reagovat

Study my new engagement
http://erodate.erolove.top/?diagram.mollie
  pregnant women dating site dating partners love singles western save the date china dating site in english

851 lanaze18 lanaze18 | E-mail | Web | 10. října 2018 v 2:47 | Reagovat

Hi new website
http://datetips.sexblog.top/?profile.abigayle
  foreign affair dating dateshemales polyamorous dating site free black women white men dating sites free online sex site

852 alexir3 alexir3 | E-mail | Web | 12. října 2018 v 10:26 | Reagovat

New launched porn locality  
erotic intercourse erotic plasticity erotic costumes erotic breastfeeding erotic magazines    
http://bbw.erolove.in/?dominique  
  erotic boudoir classic erotic erotic mp mallu erotic wallpapers erotic

853 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 12. října 2018 v 16:41 | Reagovat

allergy cure reactive arthritis
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
lung asthma best asthma treatment
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

854 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 14. října 2018 v 18:06 | Reagovat

childhood food allergies describe allergies
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >canadian pharmacy</a>
gastroenterology issues what treatments are available
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

855 alejandraqo60 alejandraqo60 | E-mail | Web | 15. října 2018 v 9:46 | Reagovat

Started new cobweb throw
http://arab.egypt.adultnet.in/?entry.kennedi
transworld dynasties website baitul abc

856 Money Loan Money Loan | E-mail | Web | 15. října 2018 v 17:07 | Reagovat

bad credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">poor credit loans</a> poor credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>

857 viagra without doctor prescription viagra without doctor prescription | E-mail | Web | 15. října 2018 v 22:59 | Reagovat

symptoms of wheat allergy allergic asthma symptoms
<a href=http://edwithoutdoctors.com/#>viagra without doctor prescription</a>
arthritis aids signs and symptoms of arthropathy
<a href="http://edwithoutdoctors.com/#">viagra without doctor prescription</a>

858 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 16. října 2018 v 19:10 | Reagovat

pediatric asthma treatment ankle arthritis
<a href=http://canadian-drugstore.us.org >canadian pharmacies</a>
symptoms for arthritis in hands he treatment
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">canadian pharmacy</a>

859 tammylu69 tammylu69 | E-mail | Web | 17. října 2018 v 3:53 | Reagovat

Ribald pictures blog    
http://cybersex.xblog.in/?pic_kaylyn
   erotic masseuse erotic bodies swinger erotic portraits

860 canadian pharmacy canadian pharmacy | E-mail | Web | 20. října 2018 v 10:06 | Reagovat

can you treat arthritis walnut allergy
http://onlinedrugstore.us.org canadian pharmacy
what's arthritis what is gi problems
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

861 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 21. října 2018 v 6:25 | Reagovat

arthritic joints respiratory problems
http://onlinedrugstore.us.org canadian pharmacy
rheumatoid arthritis nutrition kids asthma
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">online pharmacy</a>

862 SergioReusy SergioReusy | E-mail | Web | 22. října 2018 v 0:29 | Reagovat

Отблагодарите того, кто достоин награды. http://spaszhizny.ru/  Проект - Награди своего Спасителя, Врача, работника МЧС, МВД, летчика, пожарного и так далее, то есть Человека, кто спас Вам Жизнь!  И Заработок без Вложений - Получите свой процент от реализации нашей продукции. Вопросы по телефону +79859520864  +74993730431

863 online pharmacy online pharmacy | E-mail | Web | 22. října 2018 v 9:01 | Reagovat

asthma nebulizer treatment of hair fall
http://onlinedrugstore.us.org canadian pharmacy
excessive hair fall treatment hair transplant results
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">online pharmacy</a>

864 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 23. října 2018 v 2:56 | Reagovat

problems with bowels symptoms rheumatoid arthritis treatment
http://onlinedrugstore.us.org canadian pharmacies
eye allergy test coughing and asthma
<a href="http://onlinedrugstore.us.org">canadian pharmacies</a>

865 charlened charlened | E-mail | Web | 26. října 2018 v 22:49 | Reagovat

Good day and welcome to my  website . I’m Charlene Dickens.
I have always dreamed of being a  writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I  aided a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for  to write their paper just a week later. This time they would pay me  for my work.
During the summer, I started doing  research papers  for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services  to students.

Writing Specialist  – Charlene Dickens – [http://www.readytolearnresearch.org/]Readytolearnresearch[/url] Corp

866 RaymondMap RaymondMap | E-mail | 26. října 2018 v 23:35 | Reagovat

http://bonyan-ce.com/?p=8519

867 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 0:54 | Reagovat

asthma and smoking hair loss vitamins
http://onlinedrugstore.us.org canadian pharmacies
allergy therapy asthma patient information
<a href="http://canadian-drugstore.us.org">online pharmacy</a>

868 GabrielVew GabrielVew | E-mail | Web | 12. listopadu 2018 v 11:20 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

869 ChangJetty ChangJetty | E-mail | 12. listopadu 2018 v 11:32 | Reagovat

Видео обзор лучшего чита кс го 2018 года с которым можно легально играть не боясь банов.
Сам же чит можно скачать по ссылке которая находиться в описании к видео - https://youtu.be/2F8SPrYcojg

Video review of the best cheat cs go 2018 with which you can legally play without fear of bans.
The cheat itself can be downloaded from the link which is in the description of the video - https://youtu.be/2F8SPrYcojg

870 christinaxq69 christinaxq69 | E-mail | Web | 13. listopadu 2018 v 11:02 | Reagovat

Fresh domestic stage for beetle out:
http://hazel.w.telrock.org

871 Nancynek Nancynek | E-mail | Web | 15. listopadu 2018 v 3:54 | Reagovat

WEBPILOT DIGITAL MARKETING AND WEB DESIGN STUDIO
was founded in 2013 and is based in Dubai, UAE
WebPilot believes that internet marketing is essential to the success of any business and seeks to help companies navigate through what has become an increasingly complex industry.
WebPilot operates under the belief that the customer should expert more from а Digital advertising company than just a bill in the mail. We believe the success of your site hinges on the content on your pages, and it is for this reason that every quote we provide includes building websites through the addition of optimizet content created by WebPilot copywriters. We firmly believe the end goal is a website than can increase sales and contribute to the growth of your company.
Site: https://webpilot.pro/services
Email: seorayua@gmail.com
Whatsapp: +79063121620

872 Jamesfauri Jamesfauri | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 1:17 | Reagovat

unethost無限空間虛擬主機 技術分享部落格     http://blog.unethost.com/

873 kushon kushon | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 18:31 | Reagovat

Good day and welcome to my blog . I’m Kush Oneill.
I have always dreamed of being a  book writer  but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I helped  a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for  to write their paper just a week later. This time they would  compensate me for my work.
During the summer, I started doing  research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my  writing skills to students.

Academic Writer  – Kush – [http://www.math-answers.com/]Math-answers[/url] Corp

874 leahcn16 leahcn16 | E-mail | Web | 17. listopadu 2018 v 17:56 | Reagovat

Started up to date web throw

http://tatum.project.hotblognetwork.com/?post.stephany

kiddie porn pics free hopkins porn porn emoticons frosty the snowman porn collection gay cum in my mouth porn

875 denhap denhap | E-mail | 20. listopadu 2018 v 18:13 | Reagovat

Essentially, it is necessary to bring to a new level not only the quality of services provided to carriers and shippers of railway cargo,Rolands petersons privatbank but, in general, to increase the competitiveness of rail freight; Infrastructure managers should not only update and modernize the railway network,Rolands petersons privatbank but also maintain and maintain it regularly. This is the most important for the corridors of rail transport.Rolands petersons privatbank If the tracks are not serviced in this way, speed limits must be applied and the railway Rolands petersons privatbanklines will gradually die outRolands petersons privatbank

876 Marlinmof Marlinmof | E-mail | Web | 22. listopadu 2018 v 2:09 | Reagovat

喜多福,乾拌麵,拌麵,乾麵,呷什麵,關廟麵,手工麵,手作麵,沙茶咖哩,川味麻辣 牛肉風味,油蔥香菇,香蒜麻醬,紅油烏醋,麻辣麻醬,川味麻辣,團購美食,sidofu,日曬麵條,古法手工精製,日光自然曬乾

https://www.sidofu.net/

877 linalj18 linalj18 | E-mail | Web | 25. listopadu 2018 v 5:41 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://thai.porn.hotblognetwork.com/?elyssa

slidell high grad porn alex sanders pornh porn rookie nipplez does porn free porn tube stream

878 daisyck16 daisyck16 | E-mail | Web | 27. listopadu 2018 v 22:32 | Reagovat

Hot photo galleries blogs and pictures
http://christmas.porn.instakink.com/?violet

anything porn please youngest porn video tubes women on period porn mastrubution porn free great babes ass fuckng porn

879 florake2 florake2 | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 15:12 | Reagovat

Hardcore Galleries with hot Hardcore photos
http://free.porn.pics.relayblog.com/?allison

russian boy teen porn metallic lesbian gold porn porn tube adult pig porn fotos gang bang you porn

880 byronwb60 byronwb60 | E-mail | Web | 30. listopadu 2018 v 23:08 | Reagovat

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://porn.at.funny.xblognetwork.com/?jamie

ghetto slam porn tube videa box porn pokemon omic porn full classic porn tube classic japan porn sex

881 EdwardGlupt EdwardGlupt | E-mail | Web | 2. prosince 2018 v 21:54 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

882 georginaaa60 georginaaa60 | E-mail | Web | 4. prosince 2018 v 13:48 | Reagovat

Scandal porn galleries, daily updated lists
http://100.free.porn.fetlifeblog.com/?paige

federal offences porn free french mature porn vids anonib porn pumping porn breast pump interanal free porn video archive

883 concepciondk16 concepciondk16 | E-mail | Web | Sobota v 14:49 | Reagovat

Teen Girls Pussy Pics. Hot galleries
http://midget.porn.allproblog.com/?tara

thin nude porn jewish babe porn chubby gay porn videos for free skinny women nude video porn avatar sex porn

884 francineph1 francineph1 | E-mail | Web | Neděle v 23:31 | Reagovat

Girls of Desire: All babes in one place, crazy, art
http://free.porn.pics.instasexyblog.com/?riya

porn tiavastube medical closeup obygyn old mature streaming porn porn bench type fucking machine spandex porn latex pvc black porn rapidshare

885 TysonKen TysonKen | E-mail | Pondělí v 21:30 | Reagovat

2 Лучших продукта ( Бад) для Здоровья http://tkfl777.com Это АнтиСтарение, Молодость, Мозг и Энергия, Для Спорта

886 bernardri1 bernardri1 | E-mail | Web | Včera v 13:22 | Reagovat

Sexy photo galleries, daily updated pics
http://lesbian.test.xblognetwork.com/?lyndsey

all scarlet porn tall model porn hot porn movie galleries one year porn janpan porn

887 ZorinaRag ZorinaRag | E-mail | Web | Včera v 21:02 | Reagovat

online tablets gens

     e4fd gernic online

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama