Jaká pravidla jsou jinde

12. července 2008 v 22:18 | by KaTachyon |  Agility
Nedávná diskuse o zavedení čtvrté výškové kategorie do agility mě navedla k tomu, abych se poohlédla po praktikách v zahraničí, konkrétně v Americe, kterou znám trochu z Clean Runů. Už několik let čtu o tom, že závodníci získávají body a ty střádají na tituly, jakým je třeba MACH a kolik MACHů mají ti nejlepší (Linda Mecklenburg jich s Awesome měla 7) a vtipy jako "There's No Q Like a Res-Q", takže by nebylo na škodu o tom zjistit trochu více. Navíc jsem z občasných výsledků věděla, že americké kluby (nezůstali totiž u jednoho) mají i více výškových kategorií. Čtyři kategorie má i mistrovství světa IFCS (International Federation of Cynological Sports) pořádané jednou za dva roky.

Úvod

Nejdříve bych se ráda pozastavila u úvodu, tedy představení agility před samotným popisem překážek, soutěží a dalších pravidel pro závodění nezbytných. Nejprve řád Klubu agility ČR platný od 1. 1. 2007 (celé znění naleznete na http://www.klubagility.cz/vybor/rady/RadAGILITY.html):
Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem. Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určeno pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií. Agility je bezkontaktní sport se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu, ve kterém pes bez vodítka a obojku překonává na povel psovoda různé překážky. Ze strany psovoda vyžaduje agility rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu a psovodu by agility mělo přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. Řád agility vychází z mezinárodního reglementu agility FCI. Pro provozování agility jsou závazné podmínky dané tímto Řádem agility ČR, Soutěžním řádem Klubu agility ČR a Řádem na ochranu psů při soutěžích agility.

Pak tu je řád závodů podle AKC (American Kennel Club) v mém vlastní překladu (originál zde: http://www.akc.org/pdfs/rulebooks/REAGIL.pdf):
Účelem AKC agility závodů je poskytnout majitelům psů možnost předvést psovy fyzické schopnosti a ochotu pracovat s psovodem za různých podmínek. Závodění začíná na základní úrovni obratnosti (v originále je "agility", což je jednak název sportu, jednak i to, co je náplní daného sportu, v tomto případě bych sázela na to druhé) a pokračuje ke složitějším úrovním, které vyžadují předvedení větší míry vycvičenosti a spolupráce s psovodem.
Agility vyúsťuje v lépe vyzrálého psa v kondici, poskytuje dobrý základní trénink pro psy z útulku, ukazuje psa dobře vytrénovaného a společenského a je divácky poutavé.
Agility závody jsou sportovní událostí a všichni zúčastnění by se měli řídit zásadami sportovního chování jak na parkuru tak i mimo něj.

Další z amerických klubů USDAA (United States Dog Agility Association) nemá takový obecný úvod, hned z kraje odůvodňuje svoje založení za účelem "podpory mezinárodní úrovně agility" po vzoru britských pravidel, které potom změnili na motto: "podpory soutěžních úspěchů v agility" ("competitive excellence" je spíš "soutěžní výbornost", ale v češtině to moc nevyzní). Úlohu psa a psovoda přeci jen trochu zmiňují (celé znění: http://www.usdaa.com/binary/files/rules_ebook_2004_chp1.pdf):
USDAA akce jsou otevřené pro všechny psovody bez rozdílu, kteří se budou chovat sportovně a budou dodržovat pravidla stanovená v tomto řádu.
Pak tam jsou podrobněji rozepsané sankce při nedodržování pravidel a podobně, až se dostanou ke psům:
Závodníci smí soutěžit s jakýmkoli psem, čistokrevným nebo křížencem (podléhajícím pravidlům níže - min. 18 měsíců věku atd.). Klíčovou součástí sportu je přitom ukázat schopnost a odbornost závodníka v tréninku a provedení, které prokáže hlavní vlastnosti psovy obratnosti (opět agility) - síla, ohebnost, jistota a celková atletičnost. Takové vlastnosti jako síla a rovnováha jsou vidět na přebíhání šikmých ploch, ohebnost v proplétání se řadou tyček, pohyblivost při probíhání skrz tunely nebo skákání přes překážky, které v kombinaci s mezeným časovým limitem vyžadují i reakci na kontrolu psovodem při navádění skrz trať.

Když porovnám tyto tři náhledy na obecnou povahu agility, dávám přednost naším zahraničním spolubojovníkům. Nejen, že je zmíněna ona nezbytná aletičnost a fyzické předpoklady pro sport, ale naopak se nehovoří o "sportovním výkonu" psovoda, jen o jeho sportovním duchu. Je také opomenutý jakýkoli trénink.

Výška psa versus výška skokovek

Byla to vlastně diskuse nad počtem výškových kategorií a výškou, kterou mají skákat, co mně vyprovokovalo v pátrání v cizích řádech, tak jaký je výsledek? Nejprve rekapitulace situace u nás:
3 výškové kategorie a k nim skokovky s rozmezím 10 cm
kategorie
výška psa v kohoutku
výška skokových překážek
Small
do 34,99 cm včetně
30 cm ± 5 cm
Medium
od 35 cm do 42,99 cm včetně
40 cm ± 5 cm
Large
od 43 cm včetně
60 cm ± 5 cm

Žádným pravidlem není upravené, jaká výška je při určitých podmínkách doporučená (např. na menších závodech nižší, na šampionátech vyšší...) a proč je rozmezí právě 10cm (zatímco pro psa velkého 50cm to představuje 1/5 jeho výšky, pro psa velkého 30 cm to je už 1/3 jeho výšky). Jedinou výjimkou ve výšce překážek je kategorie veteránů pro psy starší 8 let (large) a 9 let (small, medium) - maximálně 20cm, 30cm a 40cm. Není ani řečeno, jestli se výška může lišit i v rámci jednoho parkuru.

AKC má šest výškových kategorií a dvě třídy "Regular Class" a "Preferred Class". Přestup mezi oběma třídami je možný. V Preferred Class je navíc standardní čas prodloužen o 5 sekund vůči odpovídající Regular Class.
výška psa
Regular Class
Preferred Class
11 palců (27,94 cm) a méně
8 palců (20,32 cm)
4 palce (10,16 cm)
14 palců (35,56 cm) a méně
12 palců (30,48 cm)
8 palců (20,32 cm)
18 palců (45,72 cm) a méně
16 palců (40,64 cm)
12 palců (30,48 cm)
22 palců (55,88 cm) a méně
20 palců (50,8 cm)
16 palců (40,64 cm)
22 palců (55,88 cm) a výše
24 palců (60,96 cm)
20 palců (50,8 cm)
22 palců (55,88 cm) a výše, na žádost psovoda
26 palců (66,04 cm)
není otevřena

Psi v AKC můžou startovat od 15 měsíců, ovšem až do dvou let je rozhodčí může kdykoliv znovu přeměřit a až poté dostanou natrvalo "Jump Height Card" s výškou svého psa Pokud psovod chce, může startovat ve výškové kategorii vyšší než kam by pes spadal, v nižší startovat nemůže.

USDAA má výškové kategorie čtyři, ovšem má dva "programy" ve kterých pes může závodit. Buď běhá v Championship Program, kde se výška podobá světovému průměru, nebo pes startuje v Performance Program, kde je nižší výška a delší standardní čas (myslím, že o 3 sekundy), je to jakési nahrazení a rozšíření závodů pro veterány (Veteran Agility Program). Psi mohou závodit v obou "programech" současně.
výška psa v kohoutku
Championship Program
Performance Program
psi 12 palců (30,48 cm) a méně
12 palců (30,48 cm)
8 palců (20,32 cm)
psi 16 palců (40,64 cm) až 12 palců
16 palců (40,64 cm)
12 palců (30,48 cm)
psi 21 palců (53,34cm) až 16 palců
22 palců (55,88cm)
16 palců (40,64 cm)
psi nad 21 palců
26 palců (66,04cm)
22 palců (55,88cm)

Podle tohoto rozdělení se běhá i mistrovství světa IFCS (jejich stránky jsou zde: http://www.dogsport.ru/), ovšem jen podle Champioship Program.

Výkonnostní kategorie a soutěže

Jak každý ví, na našich závodech se může setkat s otevřenými běhy Agility a Jumping (Open Agility, Open Jumping) pro psy různých výkonnostních kategorií, a s běhy pro týmy různých zkušeností - zkoušky první, druhé a třetí úrovně. Otevřených běhů se pes může účastnit kdykoli s výjimkou po přestupu do kategorie veteránů. Přestup mezi výkonnostními kategoriemi je regulován pravidly - pes musí doběhnout minimálně třikrát s maximálně 5,99 trestnými body (A1 do A2), nebo bez trestných bodů s umístěním do třetího místa (A2 do A3 a pro obhájení A3). Z otevřených běhů tým získává body do celoroční soutěže Pes roku.

Soutěže v AKC a USDAA jsem prohlédla jen zběžně a zatím jsem neporozuměla zcela principu pro získávání bodu pro přestup. Pes smí totiž mezi kategoriemi přestupovat na základě bodů, které získá z určitých běhů, a ty může získávat kvalifikačním během (qualified), popřípadě i umístěním nebo kvalifikováním se jak v agility, tak jumpingu... Tak pes může získávat i nejrůznější tituly, přičemž v AKC je nejprestižnější "Master Aglity Champion - MACH". V obou klubech nemají řádné "otevřené běhy", všechny soutěže jsou rozdělené podle výkonnostních kategorií.

V AKC to jsou tři kategorie: Novice, Open a Excellent, přičemž se v nich můžou běhat Standard (normální agility), Jumpers With Weaves (jumping) nebo Fifteen and Send Time class (něco jako Gambler). Novice se navíc dělí na sekci "A" pro psy, kteří ještě nezískali žádný titul a pro psovody, kteří nezískali žádný titul, a "B" pro psy, kteří získali titul s jiným psovodem nebo psovody, kteří získali titul s jiným psem. Stejně tak v Excellent A jsou psi, kteří mají titul z Open i Excellent, ale nemají potřebné body pro přestup do Master (Excellent B), v Excellent B (Master) jsou pas psi s titulem z Master. Zdá se vám to komplikované? To všechno se dělí ještě na Standard a JWW a FAST. Mimo to mají ještě International Sweepstakes Class podle mezinárodnějších pravidel.

USDAA má podobně několik kategorií a složitá pravidla pro získávání bodů a titulů, ovšem zajímavé na ní je, že v oficiálních kategoriích, ze které ty body získávají, se vyskytuje i to, co bychom u nás nazvali hrami. Závody jsou tak okořeněné o další prvek. Tři výkonnostní kategorie jsou Starters, Advanced a Masters, třídy se dělí na Standard (agility) a Nonstandard (Jumping, Gambler, Snooker a Relay). Podrobný popis Standard Agility Class je zde: http://www.usdaa.com/binary/files/rules_ebook_2004_chp345.pdf, Nonstandard Classes zde: http://www.usdaa.com/binary/files/rules_ebook_2004_chp345.pdf. Agility a jumping se běhají stejně jako je známe my. V Gambleru má každá překážka určitý počet bodů a tým je jejich správným překonáváním sbírá, po uplynutí časového limitu určeného pro první část pes musí ještě proběhnout takzvaným "Gamble" neboli žolíkem, který je obvykle postavnený tak, aby psovod musel řešit určitý prvek na dálku (na zemi je vyznačený prostor, km psovod nesmí zaběhnout). Relay je štafetový běh, kdy parkur je rozdělen do tří tratí a každou část běží jeden z tříčlenného družstva, kteří si předávají štafetu. Snooker je na mě už moc složitý, doporučuji k vlastnímu studiu. Podobně jako Gambler je založený na tom, že každá překážka má svoji "barvu" jako koule v billiardu, pes za ně sbírá body a zároveň musí proběhnout "úvodní" a "závěrečnou sekvencí". Všechny kategorie jsou rozděleny podle výkonnosti a pes v nich může získávat body a tituly. Jestli vás zajímá takový Gambler, tak tady je jeden z WAC 2008 i s plánkem, Snooker zase můžete vidět ze stejné akce v podání Susan Garrett.

Edit 23. 1. 2009
V Americe existje spousta dalších klubů, které se zabývají agility a mají svá vlastní pravidla, aby si každý našel, co mu vyhovuje. Samozřejmě to v praxi tak jednoduché není, USA je rozlehlá země a ne vždy je klub, pořádající zvláštní závody, v okolí. Ale přesto může být zajímavé podívat se například, co nabízí NADAC. Mimo "normálních" běhů má i spoustu her vhodných pro psy, kteří z nejrůznějších důvodů třeba nemohou skákat - parkury jsou složené jen z oblouků, tunelů, tunelů a oblouků a zónovek... Tady je video z mistrovství 2008.

V souvislosti s kategorií XS jsem narazila i na další americký klub - Teacup Dog Agility Association (TDAA). Je to právě klub specializovaný svými pravidly a překážkami pro toy psy. Nejen, že výška překážek je nižší, ale všechny překážky mají upravené rozměry a vzdálenosti mezi nimi jsou menší, takže proporciálně odpovídají překážkám pro velké psy a parkury tak v možnosti zvolit v rychlosti špatnou překážku odpovídají parkurům dělaným pro velké psy. I malí psy mají čtyři velikostní kategorie. Maximálně pes může měřit 43 cm, pak skáče 40 cm. Nejmenší kategorie je pro psy měřící 20 centimetrů, kteří skáčí jen deset čísel. Musím říct, že najít ilustrační video, kde by se pes neschovával v tunelu, nebo nestál před houpačkou a nepřemýšlel, jestli vyleze nahoru nebo ne, bylo docela náročné, což svědčí o tom, že pouhé snížení překážek psa pro agility nijak zvlášť nenadchne. Ale tady je konečně jeden papilon, který se zastaví jen na stole.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vendula Vendula | E-mail | Web | 14. července 2008 v 9:05 | Reagovat

Ahoj Katko,

díky za tento článek, od té doby, co odebírám CleanRun jsem docela tápala v tom co je MACH a jak to asi v USA funguje :-) Co se týče velikostních kategorií, tak já bych rozhodně rozdělila skupinu Large na dvě: psy do 52 cm v kohoutku, kteří by mohli skákat 50 cm a psy nad 52 cm, kteří by skákali 60 cm. Nebo tak nějak. Protože mi připadá šílené, když psi co mají třeba 43,5 v kohotku skáčou 60 cm, je to obrovský nápor na klouby.... A možná by stálo za zvážení ještě vymyslet kategorii XS, připadá mi jako trápení vidět malilinké čivavy nebo jorkšírky, jak se snaží přeskočit tu třicítku, která je někdy jednou tak vyšší než oni sami....

2 Jana Z. a Monty Riči Jana Z. a Monty Riči | Web | 14. července 2008 v 11:22 | Reagovat

Jako pořadatele závodů mě sice každá další kategorie už předem děsí:-), ale přesto si myslím, že evropské rozdělení velikostních kategorií není úplně ideální. Rozsah a výška překážek ve small dost znevýhodňuje psy pod 30 cm, podobně v kategorii large téměř nemají šanci psi s výškou 43-46 cm. Takže si myslím, že pro čtvrtou kategorii + úpravu těch stávajících by určitě byl prostor.

3 Kája Kája | 14. července 2008 v 12:10 | Reagovat

No, tak všichni cítíme, že by to čtvrtou kategorii chtělo.... otázka je, co můžeme v současné době udělat? Petici? Co?

4 KaTachyon KaTachyon | E-mail | Web | 14. července 2008 v 12:58 | Reagovat

Jakékoli rozdělení je dosti ošemetné, nejspravedlnější by pochopitelně bylo, aby se výška překážek i vdálenost mezi nimi upravovala každému na míru, což je ovšem nereálné a navíc by se smazávala výjimečnost některých psů, což by byla škoda. Ale nejde mi do hlavy to, že rozpětí výšky překážek se může lišit až o 10cm. Chápu, že to je kvůli tomu, že různé kluby mají různé překážky, jenže zatímco pro psa vysokého třeba 55cm to je přibližně 20% jeho výšky, pro psa s 25cm to je 40%. L"íbí se mi třeba ty dva programy, jeden podle mezinárodních pravidel, druhý "uvolněnější". Nebo v Anglii mají třeba kategorie se sníženými překážkami (pro začínající psy nebo veterány, kteří v ten den nezávodí v normálních kategoriích) nebo psi mohou ve hrách běhat na nižších překážkách, problém je, že u nás by to bylo pořadatelsky značně náročné a pochzbuji, že máme tolik členů, abychom všechny kategorie naplnili.

5 Kája Kája | 15. července 2008 v 8:01 | Reagovat

A proč by měl být problém, že bychom nenaplnili? Časem určitě a dalo by to určitě šanci více plemenům, která by už nemusela soupeřit s šílenýma borderama...třeba :-)))

6 Pavla Pavla | 15. července 2008 v 8:41 | Reagovat

Tak já bych třeba pro další rozdělení byla. Protože sama mám fenu, která měří 46 cm a soupeření s psama, kteří jsou třeba o 10 cm větší mi připadá nefér. Taky mi přijde strašně velkej rozdíl mezi kategorií MA a LA, protože když jde, že mezi MA a SA je 10 cm, tak proč to nejde i u LA.

7 Nicoletta & dogs Nicoletta & dogs | Web | 16. července 2008 v 20:04 | Reagovat

Jsem pro , aby jsme za to , co chceme "bojovali" =O)

Zkusme to navrhnout třebas výboru , aby to na nějáký schůzi probrali . Myslím , že knírač , který měří 43 cm by vážně neměl skákat šedesátky ( to samý malé čivavky ) .

8 KaTachyon KaTachyon | E-mail | Web | 9. září 2008 v 19:57 | Reagovat

Náhodou jsem nedávno narazila na video welsh corgiho a protože mě zaujal jak temperament (honácký pes), tak i vzhled (cardiganové můžou být černobílí jako borderka :-) ), zkoušela jsem hledat další videa a nadchla mě na AKC jumpingu Zoey (http://www.youtube.com/watch?v=bNwCXCN_Hj8). Corgi svou kohoutkovou výškou (cca 30 cm) spadá do kategorie 14 palců, takže skáče taky 30 cm, ale u nás by běhal na 35 cm. Vzhledem k jeho dlouhým zádům a celkem slušné hmotnosti nevím, jestli by to neznamenalo příliš velké zdravotní riziko. A podobně na tom jsou i další plemena - sotští teriéři, jack russel terriérové, jezevčíci, baseti... Ale ať jsem přemýšlela, jak jsem chtěla, stejně mě jako rozumné řešení napadal akorát druhý "program". Hlavním argumentem proti němu je fakt, že by se tím pořadatelům přidělávala práce a natahoval by se průběh závodů. A když je moc složité zavádět čtvrtou výškovou kategorii, proč nevyužít kategorií již zavedených, a to totiž veteránů. V USDAA byl Performance program také původně kategorie pro veterány. Psovodi veteránů přece tvrdí, že jim nejde o vítězství ale o bezpečnost, tak by jim nemuselo vadit, že bude mít příležitost běhat bezpečněji mnohem více psů. Pořadatelům se zase rozšíří jen kategorie, kterou stejně musí otevřít. Ve veteránech se navíc neběhají zkoušky, takže lidé, kteří by tam přešli, by na závodech navíc jedním vynechaných během čas ušetřili.

Nestojí to za úvahu?

9 Ремонт холодильников lAxono Ремонт холодильников lAxono | E-mail | Web | 9. května 2017 v 18:55 | Reagovat

He wrote quite a few good stories.
It's great! That's great!

10 Rrepair lAxono Rrepair lAxono | E-mail | Web | 29. května 2017 v 10:39 | Reagovat

Stop beating around the bush! Get to the point!

11 Mossi N lAxono Mossi N lAxono | E-mail | Web | 17. června 2017 v 3:50 | Reagovat

She is always so formal. She never lets her hair down.

12 Mossi N lAxono Mossi N lAxono | E-mail | Web | 18. června 2017 v 18:17 | Reagovat

She always goes with the flow.

13 Took F lAxono Took F lAxono | E-mail | Web | 16. července 2017 v 5:32 | Reagovat

Pay attention to his words.

14 KIRADaph KIRADaph | E-mail | Web | 16. července 2018 v 4:12 | Reagovat

To determine internal swelling is difficult enough, therefore, consequently, they influence the body for a long time, which threatens the normal fetus. Fluids are dangerous because they break blood circulation. Similar situation leads to worsening feeding and the breath baby, created hypoxia.
Fighting such a pathology should be done with the help of correction feeding and special exercises so that water does not stay tissues. If the woman is resting, then under the feet better put a cushion or pillow to improve the blood circulation of tired legs. Do not long time to sit or stand, as this leads to stagnation in the body. It is recommended that the knee-elbow position several times a day in order to increase blood flow.
<a href=http://pregnancyplus.info/how-to-reduce-swelling-during-pregnancy-fast-and-easy>how to reduce swelling during pregnancy</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama